การยื่นเรื่องขอจบการศึกษา
 
1. เอกสารและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการยื่นเรื่องขอจบการศึกษา
2. เอกสารและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
3. กำหนดการรับชุดครุย
4. กำหนดการซ้อมย่อย, ซ้อมใหญ่, และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
5. กำหนดการคืนชุดครุย : บัณฑิตสามารถคืนชุดครุยได้ที่มหาวิทยาลัย ชั้น 1
    ด้านหลัง อาคาร 12