รายชื่อนศ.
รายวิชา146-351 : Movements for Performing Arts
กลุ่ม99
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี นานาชาติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 6404650001 MissYANG CHUNFANG  Film Television and Digital Media10
2 6404650002 Mr.LIANG YU  Film Television and Digital Media10
3 6404650003 MissDIAO BINGBING  Film Television and Digital Media10
4 6404650004 Mr.QI SHUO  Film Television and Digital Media10
5 6404650005 Mrs.HUANG YINGQIAO  Film Television and Digital Media10
6 6404650007 Mrs.HE XIAOQIAN  Film Television and Digital Media10
7 6404650008 MissCHEN FANGYAO  Film Television and Digital Media10
8 6404650009 MissWU WEN  Film Television and Digital Media10
9 6404650010 Mrs.TIAN HONGCHUAN  Film Television and Digital Media10
10 6404650011 MissHUANG XINMIAO  Film Television and Digital Media10
11 6404650013 Mr.LIU KAIZHI  Film Television and Digital Media10
12 6404650014 Mr.WU ZHENHONG  Film Television and Digital Media10
13 6404650016 Mr.CHEN XUKAI  Film Television and Digital Media10
14 6404650017 MissXIE YUXI  Film Television and Digital Media10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล