• การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562
 
     คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2564
สามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564   Click ตรวจสอบรายชื่อ       
จากสำนักทะเบียน ประกาศเมื่อ 09/06/2564
 
     ขอเชิญ นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ/สาขา เข้าไลน์กลุ่มของคณะ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด่วน   
ขอเชิญ นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ/สาขา เข้าไลน์กลุ่มของคณะ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด่วน ตามคณะดังต่อไปนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์       คณะบริหารธุรกิจ                     คณะศิลปศาสตร์
คณะนิติศาสตร์                 คณะนิเทศศาสตร์                    คณะวิทยาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ      คณะรัฐศาสตร์    
คณะแพทยศาสตร์            คณะสาธารณสุขศาสตร์           คณะเภสัชศาสตร์
International Business        วิทยาลัยดนตรีและศิลปการแสดง
Hotel and Tourism Management

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 11/06/2564
 
   • ประชาสัมพันธ์ เรื ่องการเพิกถอนรายวิชาแบบติด W ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
1.นักศึกษาสามารถเพิกถอนรายวิชาแบบติด W ของ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2564
2.วิธีการปฏิบัติในการยื่นเรื่องขอเพิกถอนรายวิชาแบบติด W
  2.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ www.siam.edu (สำนักทะเบียนและวัดผล) หรือ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  2.2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมเขียนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้สะดวก
  2.3 ส่งข้อมูลทางอีเมล์มาที่ reg2@siam.edu เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วจะติดต่อกลับทันที
3. หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ทางอีเมล์ reg2@siam.edu หรือทางโทรศัพท์ 02-4570068 ต่อ 5129, 5136, 5208, 5209
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 27/04/2564
 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ประจำภาคการศึกษา 2563 (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์) ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2564 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 08/04/2564
 
   • ประชาสัมพันธ์ : เรื่องการกรอกแบบฟอร์มรายงานการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ขอความร่วมมือคณาจารย์ทุกท่านที่สอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กรอกแบบฟอร์มรายงานการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อประธานคณะกรรมการการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไป  Click กรอกแบบรายงาน
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 04/02/2564
 
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2564(ด่วนที่สุด)
สามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Click ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2564

2. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

3. กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนมาก)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ประจำภาคการศึกษา 2563 (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์) ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2564 นี้ ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี ได้ที่ Click เมนูปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2564

•ฉบับที่ 48
ภาคการศึกษาที่1/2563

จำนวนผู้อ่าน : 175 ครั้ง
•ฉบับที่ 47
ภาคการศึกษาที่3/2562

จำนวนผู้อ่าน : 126 ครั้ง
•ฉบับที่ 46
ภาคการศึกษาที่2/2562

จำนวนผู้อ่าน : 1509 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 65252209 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office