[ นักศึกษา ]
1. ประกาศขอเปลี่ยนวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
สำนักวิชาการแจ้งขอเปลี่ยนวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 รายวิชาดังต่อไปนี้
140-160 หลักนิเทศศาสตร์
170-106 ชีววิทยาทางการพยาบาล
170-109 เศรษฐสาสตร์สาธารณสุข
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2562

2. กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561(ด่วนที่สุด)
- มหาวิทยาลัยสยามกำหนดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - จองชุดครุย ที่สำนักทะเบียนฯ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 (เฉพาะระดับปริญญาเอก จองชุดครุย ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 - 18 มกราคม 2563) - พิธีซ้อมย่อย วันเสาร์ที่ 8 และ วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม - พิธีประทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะมีพิธีซ้อมใหญ่ ตั้งแต่เวลา 07.00 -11.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทั้งนี้รายละเอียดต่าง ๆ จะได้รับในวันมารับชุดครุย
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2562

3. กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2562 นี้ ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี ได้ที่ Click เมนูปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2562

4. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

5. 5704400258 รับเอกสารคืน(ด่วนมาก)
กรุณามารับเอกสารคืนที่สำนักทะเบียนและวัดผล ช่องบริการ 6-7 ติดต่อ อ.เกียรติพงศ์
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2562