• ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง (คูปองทุนฯ)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง (คูปองทุนฯ)
• นักศึกษาที่ชำระเงินเอง ขอรับคูปองฯ ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 19 ชั้น 1
• นักศึกษากองทุนฯ ติดต่อขอรับคูปองฯ ได้ที่สำนักแนะแนวและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร 17 ชั้น 2    Click เพื่อดูรายชื่อ
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 04/08/2560

 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระหว่างวันที่
2 – 9 สิงหาคม 2560 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียน
ตามคณะ/สาขา/ชั้นปี
  ได้ที่
  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 18/07/2560
 
    • ตรวจสอบรายชื่อสอบปลายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2559
ให้นักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ และห้องสอบ ที่ เมนูตารางเรียน/ตารางสอบ กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสอบ หรือเลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ให้ติดต่อส่วนงาน
ประมวลผล โดยด่วน!!    
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 13/07/2559

 
   • Announcement the closure group of the class of the semester 3/2016  
- Students should review the course and study groups. The university will be announced the closure date of the summer semester at 2016   Click to read details
- A group of students are studying some subjects and that has announced to close then students should contact registration office immediately within 22 July, 2017.
 From the office of Registration, announced on 12/07/2017.
 
   • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เรียนวิชา 114-100 ภาษาอังกฤษปรับพื้น ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงเรียนวิชา 114-100 ภาษาอังกฤษปรับพื้น ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560    Click เพื่อดูรายชื่อ จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 23/06/2560
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•No.36
Semester Year 1/2559

Total of readers : 2115
•No.35
Semester Year 3/2558

Total of readers : 750
•No.34
Semester Year 2/2558

Total of readers : 586
 
Total of viewers : 59853422
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Registration Office
02-457-0068 Ext. 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office