• ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562
 
     Announcement Graduation Ceremony   
We are happy to announce the next graduation ceremony
    - Date : 18 February 2020
    - Venue : BITEC Bangna
    - Time : 06:00 am
Graduation registration : Until 31 January 2020
Reserve a gown :
    - Date : 17 October 2019 - 31 January 2020
    - Time : 09:00 am - 16:00 pm
    - Place : Registration Office

- Rehearsal timetable :
   - Date : 8-9 February 2020
   - Time : 08:30 am - 17:00 pm
   - Venue : Siam University
For futher information, contact Registration Office
 From the office of Registration, announced on 17/10/2019
 
   • Announcement the closure group of the class of the semester 2/2019  
- Students should review the course and study groups. The university will be announced the closure date of the school for the education at 2/2019   Click to read details
- A group of students are studying some subjects and that has announced to close then students should contact registration office immediately within 10 March, 2020.
 From the office of Registration, announced on 20/2/2020.
 
     ตารางกำหนดการกรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
   ให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับปริญญาประจำปี พ.ศ. 2563   ให้มารับและกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต Click เพื่ออ่านรายละเอียด
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 30/01/2563
 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2562 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 11/11/2562
 
   • ประกาศขอเปลี่ยนวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
สำนักวิชาการแจ้งขอเปลี่ยนวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 รายวิชาดังต่อไปนี้    Click เพื่ออ่านรายละเอียด
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 02/11/2562
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(HIGHEST PRIORITY)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ANNOUNCED BY   The Office of Registration   ANNOUNCED DATE   23 January 2019

•No.46
Semester Year 2/2562

Total of readers : 290
•No.45
Semester Year 1/2562

Total of readers : 157
•No.44
Semester Year 3/2561

Total of readers : 759
 
Total of viewers : 62392052
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Registration Office
02-457-0068 Ext. 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office