• เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาค ของภาคการศึกษา 2/2558
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันสอบปลายภาค ของภาคการศึกษา 2/2558 คือวันที่ 9-20 พ.ค.2559 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีวันหยุดราชการ 2 วันคือ วันที่ 9 พ.ค.2559 เป็นวันพืชมงคล และวันที่ 20 พ.ค.2559 เป็นวันวิสาขบูชา มหาวิทยาลัยจึงได้เลื่อนวันสอบของวันที่ 9 พ.ค.2559 เป็นวันที่ 23
พ.ค.2559 และวันที่ 20 พ.ค.2559 เป็นวันที่ 24 พ.ค.2559
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ   
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 13/01/2559

 
    • ตรวจสอบรายชื่อสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1 / 2558
ให้นักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ และห้องสอบ ที่ เมนูตารางเรียน/ตารางสอบ กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสอบ หรือเลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ให้ติดต่อส่วนงาน
ประมวลผล โดยด่วน!!    
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 02/12/2558

 
     Students announced list in accordance with the rules of the regular semester at 2/2557 and summer semester at 2557
Students who have name in the condition list in accordance with the Notification of the Siam University, but they have not yet come under any action then they must have to contact the Bureau of registration to Measurement their results. To make contact of education bureau of registration and measured by quick advice or contact, please Call 2-0-0068 to 5209, 5129 press 17 – 19.     Click here to check List.
 From the office of Registration, announced on 23/11/2015
 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 11/11/2558
 
   • ประกาศธรรมศึกษา
ให้นักศึกษาที่สมัครสอบความรู้ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบความรู้ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ได้ที่บอร์ดหน้าอาคาร 12 หรือ Click เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

 จากคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประกาศเมื่อ 24/11/2558
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาค ของภาคการศึกษาที่ 2/2558(VERY HIGH PRIORITY)
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2558 คือวันที่ 9-20 พ.ค.59 ซึ่งมีวันหยุดราชการ 2 วัน คือพืชมงคลและวันวิสาขบูชา มหาวิทยาลัยจึงได้เลื่อนวันสอบของวันที่ 9 พ.ค.59 เป็นวันที่ 23 พ.ค.59 และวันที่ 20 พ.ค.59 เป็นวันที่ 24 พ.ค.59
ประกาศโดย      วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2016

•No.33
Semester Year 1/2558

Total of readers : 8576
•No.32
Semester Year 3/2557

Total of readers : 9575
•No.31
Semester Year 2/2557

Total of readers : 9119
 
Total of viewers : 58552959
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Registration Office
02-457-0068 Ext. 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office