• ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง (คูปองทุนฯ)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง (คูปองทุนฯ)
• นักศึกษาที่ชำระเงินเอง ขอรับคูปองฯ ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 19 ชั้น 1
• นักศึกษากองทุนฯ ติดต่อขอรับคูปองฯ ได้ที่สำนักแนะแนวและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร 17 ชั้น 2    Click เพื่อดูรายชื่อ
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 04/08/2560

 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระหว่างวันที่
2 – 9 สิงหาคม 2560 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียน
ตามคณะ/สาขา/ชั้นปี
  ได้ที่
  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 18/07/2560
 
    • ตรวจสอบรายชื่อสอบปลายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2559
ให้นักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ และห้องสอบ ที่ เมนูตารางเรียน/ตารางสอบ กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสอบ หรือเลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ให้ติดต่อส่วนงาน
ประมวลผล โดยด่วน!!    
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 13/07/2559

 
     ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559   
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
- กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดเลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 12/07/2560
 
   • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เรียนวิชา 114-100 ภาษาอังกฤษปรับพื้น ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงเรียนวิชา 114-100 ภาษาอังกฤษปรับพื้น ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560    Click เพื่อดูรายชื่อ จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 23/06/2560
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•ฉบับที่ 36
ภาคการศึกษาที่1/2559

จำนวนผู้อ่าน : 2115 ครั้ง
•ฉบับที่ 35
ภาคการศึกษาที่3/2558

จำนวนผู้อ่าน : 750 ครั้ง
•ฉบับที่ 34
ภาคการศึกษาที่2/2558

จำนวนผู้อ่าน : 586 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 59853420 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office