• กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2561 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 19/09/2561
 
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่อง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้เข้าการศึกษา ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่อง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้เข้าการศึกษา ปีการศึกษา 2560   คลิกเพื่อตรวจสอบ
 สำนักรับนักศึกษาและทุนช่วยเหลือการศึกษา ประกาศเมื่อ 02/08/2561
 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 21/07/2561
 
    • กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560
มหาวิทยาลัยสยาม กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
‣ กำหนดรับชุดครุย ในวันศุกร์ที่ 29 และวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 12 ชั้น 6
‣ กำหนดพิธีซ้อมย่อยในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้    Click เพื่อดูรายละเอียด
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 14/06/2561

 
    • ประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1, 2,3 และ 4 ตรวจสอบตารางเรียนชดเชย ดังเอกสารแนบ Click เพื่อดูรายละเอียด    
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 15/06/2561

 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•ฉบับที่ 39
ภาคการศึกษาที่1/2560

จำนวนผู้อ่าน : 1319 ครั้ง
•ฉบับที่ 38
ภาคการศึกษาที่3/2559

จำนวนผู้อ่าน : 1008 ครั้ง
•ฉบับที่ 37
ภาคการศึกษาที่2/2559

จำนวนผู้อ่าน : 846 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 60769107 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office