• การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562
 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2562 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 06/07/2562
 
     ตารางเรียน Presemester 2562   
- นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียน Presemester 2562 ได้ที่นี่
  

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 26/06/2562
 
     ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)  
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม)   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
- กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 14/06/2562
 
     ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
- กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 08/06/2562
 
     ประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล (Individual Study)ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  
- สามารถตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 08/06/2562
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม) Click เพื่ออ่านรายละเอียด - กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2562

2. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 Click เพื่ออ่านรายละเอียด - กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2562

3. ประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล (Individual Study)ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
สามารถตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 Click เพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2562

4. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

•ฉบับที่ 42
ภาคการศึกษาที่1/2561

จำนวนผู้อ่าน : 1216 ครั้ง
•ฉบับที่ 41
ภาคการศึกษาที่3/2560

จำนวนผู้อ่าน : 468 ครั้ง
•ฉบับที่ 40
ภาคการศึกษาที่2/2560

จำนวนผู้อ่าน : 471 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 61747066 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office