• การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562
 
    • กำหนดการ การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เข้าระบบประเมิน เพื่อทำการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชา ได้ตั้งแต่วันที่ 15-31 มีนาคม 2562 หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินการเรียนการสอนเป็นรายวิชา ตามกำหนดการดังกล่าว นักศึกษาจะไม่สามารถเห็นผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ต้องประเมิน ดังนั้นควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์จะปิดในวันที่ 1 เมษายน 2562    Click เพื่อทำการประเมิน
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 12/03/2562

 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ประจำภาคการศึกษา 2561 (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์) ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2562 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 19/03/2562
 
    • เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาค ของภาคการศึกษา 2/2561
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันสอบปลายภาค ของภาคการศึกษา 2/2561 คือวันที่ 30 เม.ย. - 4 พ.ค. และ 7 - 11 พ.ค. 2562 แต่เนื่องด้วย วันที่ 4 พ.ค.2562 กำหนดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันที่ 9 พ.ค.2562 เป็นวันพืชมงคล มหาวิทยาลัยจึงได้เลื่อนวันสอบของวันที่ 4 พ.ค.2562 เป็นวันที่ 11 พ.ค.2562 และวันที่ 9 พ.ค.2562 เป็นวันที่ 14 พ.ค.2562 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ   
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 21/02/2562

 
    • ประกาศสำนักรับนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง (คูปองทุนฯ) สำหรับใช้ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตามที่มหาวิทยาลัยสยาม ได้มอบทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 สำนักรับนักศึกษาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง (คูปองทุนฯ)สำหรับใช้ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถรับคูปองการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.    Click เพื่อดูรายละเอียด
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 24/11/2561

 
     ประกาศรายชื่อนักศึกษาออกตามระเบียบวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาที่มีรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยสยาม แต่ยังไม่ได้มาติดต่อเพื่อดำเนินการใดๆ กับทางสำนักทะเบียนและวัดผล ให้รีบมาติดต่อส่วนงานวัดผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล โดยด่วน หรือติดต่อขอคำปรึกษา โทร 0-2457-0068 ต่อ 5209,5129 กด 17-19    Click เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 16/10/2561
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

•ฉบับที่ 42
ภาคการศึกษาที่1/2561

จำนวนผู้อ่าน : 841 ครั้ง
•ฉบับที่ 41
ภาคการศึกษาที่3/2560

จำนวนผู้อ่าน : 358 ครั้ง
•ฉบับที่ 40
ภาคการศึกษาที่2/2560

จำนวนผู้อ่าน : 376 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 61527632 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office