• กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560
มหาวิทยาลัยสยาม กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
‣ กำหนดรับชุดครุย ในวันศุกร์ที่ 29 และวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 12 ชั้น 6
‣ กำหนดพิธีซ้อมย่อยในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้    Click เพื่อดูรายละเอียด
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 14/06/2561

 
    • ประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1, 2,3 และ 4 ตรวจสอบตารางเรียนชดเชย ดังเอกสารแนบ Click เพื่อดูรายละเอียด    
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 15/06/2561

 
   •ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560   
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
- กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561
 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 19/06/2561
 
     ประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคล (Individual study) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคล (Individual study) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560   คลิกเพื่อตรวจสอบ
 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 19/06/2561
 
     ประชาสัมพันธ์
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับประทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ไปดำเนินการกรอกแบบสอบถามการมีงานทำฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด    Click เพื่อดูกำหนดการ ก่อนที่จะมารับชุดครุยตามวัน-เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด Click เพื่อดูกำหนดการ
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 20/06/2561
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคล (Individual study) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคล (Individual study) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 คลิกเพื่อตรวจสอบ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2561

2. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 Click เพื่ออ่านรายละเอียด - กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2561

3. กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560(ด่วนที่สุด)
มหาวิทยาลัยสยาม กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
- กำหนดรับชุดครุย ในวันศุกร์ที่ 29 และวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 12 ชั้น 6
- กำหนดพิธีซ้อมย่อยในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2561

•ฉบับที่ 39
ภาคการศึกษาที่1/2560

จำนวนผู้อ่าน : 1090 ครั้ง
•ฉบับที่ 38
ภาคการศึกษาที่3/2559

จำนวนผู้อ่าน : 885 ครั้ง
•ฉบับที่ 37
ภาคการศึกษาที่2/2559

จำนวนผู้อ่าน : 753 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 60590687 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office