• ประชาสัมพันธ์
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2559 ถึง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต และจองชุดครุย ที่สำนักทะเบียนและวัดผล ให้รีบมาดำเนินการโดยด่วน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น    
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 15/05/2561

 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ประจำภาคการศึกษา 2560 (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์) ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2561 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 11/04/2561
 
     ประกาศรายชื่อนักศึกษาออกตามระเบียบวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
นักศึกษาที่มีรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยสยาม แต่ยังไม่ได้มาติดต่อเพื่อดำเนินการใดๆ กับทางสำนักทะเบียนและวัดผล ให้รีบมาติดต่อส่วนงานวัดผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล โดยด่วน หรือติดต่อขอคำปรึกษา โทร 0-2457-0068 ต่อ 5209,5129 กด 17-19     คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 11/04/2561
 
    • ตรวจสอบรายชื่อสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 / 2560
ให้นักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ และห้องสอบ ที่ เมนูตารางเรียน/ตารางสอบ กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสอบ หรือเลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ให้ติดต่อส่วนงาน
ประมวลผล โดยด่วน!!    
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 11/04/2561

 
    • กำหนดการ การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เข้าระบบประเมิน เพื่อทำการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชา ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 18 เมษายน 2561 หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินการเรียนการสอนเป็นรายวิชา ตามกำหนดการดังกล่าว นักศึกษาจะไม่สามารถเห็นผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ต้องประเมิน ดังนั้นควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์จะปิดในวันที่ 19 เมษายน 2561    Click เพื่อทำการประเมิน
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 20/03/2561

 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ประชาสัมพันธ์(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2559 ถึง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต และจองชุดครุย ที่สำนักทะเบียนและวัดผล ให้รีบมาดำเนินการโดยด่วน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2561

2. ตรวจสอบรายชื่อสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 / 2560(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ และห้องสอบ ที่ เมนูตารางเรียน/ตารางสอบ กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสอบ หรือเลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ให้ติดต่อส่วนงาน ประมวลผล โดยด่วน!!
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2561

3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาออกตามระเบียบวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยสยาม แต่ยังไม่ได้มาติดต่อเพื่อดำเนินการใดๆ กับทางสำนักทะเบียนและวัดผล ให้รีบมาติดต่อส่วนงานวัดผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล โดยด่วน หรือติดต่อขอคำปรึกษา โทร 0-2457-0068 ต่อ 5209,5129 กด 17-19
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2561

4. กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ประจำภาคการศึกษา 2560 (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์) ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2561 นี้ ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี ได้ที่ Click เมนูปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2561

•ฉบับที่ 39
ภาคการศึกษาที่1/2560

จำนวนผู้อ่าน : 705 ครั้ง
•ฉบับที่ 38
ภาคการศึกษาที่3/2559

จำนวนผู้อ่าน : 726 ครั้ง
•ฉบับที่ 37
ภาคการศึกษาที่2/2559

จำนวนผู้อ่าน : 620 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 60464789 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office