กำหนดการรับ-คืนชุดครุย
ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับประทานปริญญาบัตร ในเดือนมิถุนายน 2560 กรุณาตรวจสอบกำหนดการรับ-คืนชุดครุย    Click เพื่อดูกำหนดการรับ-คืนชุดครุย ทั้งนี้ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะมารับชุดครุย ในวัน-เวลาดังกล่าว ให้ไปดำเนินการกรอกแบบสอบถาม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดดังต่อไปนี้   Click เพื่อดูกำหนดการ สามารถ Download แบบสอบถามได้ที่นี่ Click เพื่อ Download
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 20/05/2560
 
    • เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาค ของภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันสอบปลายภาค ของภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 คือวันที่ 25-29 ก.ค.2560 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีวันหยุดราชการ 1 วันคือ วันที่ 28 ก.ค.2560 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาวิทยาลัยจึงได้เลื่อนวันสอบของวันที่ 28 ก.ค.2560 เป็นวันที่ 1 ส.ค.2560 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ   
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 27/04/2560

 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ประจำภาคการศึกษา 2559 (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์) ระหว่างวันที่ 19 - 22 เมษายน 2560 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 18/04/2560
 
    • กำหนดการ การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เข้าระบบประเมิน เพื่อทำการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชา ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2560 หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินการเรียนการสอนเป็นรายวิชา ตามกำหนดการดังกล่าว นักศึกษาจะไม่สามารถเห็นผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ต้องประเมิน ดังนั้นควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์จะปิดในวันที่ 16 มีนาคม 2560    Click เพื่อทำการประเมิน
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 01/03/2560

 
     ประกาศรายชื่อนักศึกษาออกตามระเบียบวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
นักศึกษาที่มีรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยสยาม แต่ยังไม่ได้มาติดต่อเพื่อดำเนินการใดๆ กับทางสำนักทะเบียนและวัดผล ให้รีบมาติดต่อส่วนงานวัดผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล โดยด่วน หรือติดต่อขอคำปรึกษา โทร 0-2457-0068 ต่อ 5209,5129 กด 17-19   คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 25/02/2560
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•ฉบับที่ 36
ภาคการศึกษาที่1/2559

จำนวนผู้อ่าน : 1707 ครั้ง
•ฉบับที่ 35
ภาคการศึกษาที่3/2558

จำนวนผู้อ่าน : 598 ครั้ง
•ฉบับที่ 34
ภาคการศึกษาที่2/2558

จำนวนผู้อ่าน : 494 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 59673300 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office