• การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562
 
   •ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563  
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
- กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดเลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563
 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 15/09/2563
 
     ประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563   
- สามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล   Click เพื่ออ่านรายละเอียด  จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 15/09/2563
 
   • ประชาสัมพันธ์ : เรื่องการเปลี่ยนห้องเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
แจ้งคณาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน เนื่องจากอาคาร 2 ชั้น 5 จะปิดปรับปรุงห้องเรียน จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนห้องเรียนตามไฟล์แนบ    Click เพื่ออ่านรายละเอียด
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 28/08/2563
 
   • กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาใหม่ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2563
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคณะ รับเอกสารและพบอาจารย์พี่เลี้ยงที่ศูนย์สารสนเทศ (อาคาร 15 ชั้น 1) เพื่อเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปตามแผนการศึกษาและลงทะเบียนเรียน ที่สำนักทะเบียนและวัดผล (อาคาร 12 ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2563, วันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563, และวันที่ 4-8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-18.00 น.
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 18/07/2563
 
     ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
- กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดเลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 23/06/2563
 
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

•ฉบับที่ 46
ภาคการศึกษาที่2/2562

จำนวนผู้อ่าน : 1040 ครั้ง
•ฉบับที่ 45
ภาคการศึกษาที่1/2562

จำนวนผู้อ่าน : 554 ครั้ง
•ฉบับที่ 44
ภาคการศึกษาที่3/2561

จำนวนผู้อ่าน : 1184 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 63271863 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office