อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสยาม :'ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ คู่วิสัยทัศน์สากล'
< เมนู >
< บริการนักศึกษา >
< ข่าวประกาศ >
< ขอเอกสารทางการศึกษา >
< รายงานการประเมินตนเอง >
สรุปแผนการดำเนิืนงาน
ของสำนักทะเบียน
< สารบัญข่าว >
 
 
< ข่าวประชาสัมพันธ์ >
 
   •ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษากองทุนฯภาคเรียนที่ 3/2556
นักศึกษากองทุนฯ ที่จะลงทะเบียนเรียนภาค 3/2556 ให้เข้าไปยืนยันการกู้ในระบบ e-Studentloan ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มีนาคม 2557 จากนั้นให้Print แบบยืนยันคำขอกู้ยืมเงิน และส่งพร้อมใบลงทะเบียน ที่ห้อง 12-601, 12-602 ภายใน วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2557
Click เพื่อดูรายละเอียด
  
 สำนักแนะแนวฯ ประกาศเมื่อ 26/02/2557
 
   •ขั้นตอนการต่อสัญญาของนักศึกษากองทุนฯ กยศ.
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะต่อสัญญากองทุนฯ กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 (เลขที่เงินกู้ 56,55 ,54-xxxx) นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้
Click เพื่อดูรายละเอียด
  

 สำนักแนะแนวฯ ประกาศเมื่อ 26/02/2557
 
    พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556
นักศึกษาที่มีรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่ได้มาดำเนินการใดๆ กับทางสำนักทะเบียนและวัดผล ให้รีบมาติดต่อส่วนงานวัดผลการศึกษาสำนักทะเบียนและวัดผล โดยด่วน โทร 0-2457-0068 ต่อ 5209,5129 กด 17-19      
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 สำนักทะเบียและวัดผล ประกาศเมื่อ 09/01/2557
 
   •กำหนดเลือกสาขาวิชาเอก คณะบริหารธุรกิจ
กำหนดการเลือกสาขาวิชาเอก (ยกเว้นสาขาวิชาการบัญขี) ของคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี
ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ / ภาคค่ำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 ขอให้นักศึกษา
มาติดต่อขอรับแบบฟอร์มการเลือกสาขาวิชาและยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผล
  

 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 06/01/2557
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
1. นักศึกษาเข้าใหม่กลางปีที่ยังไม่ได้ยื่นใบ รบ.
นักศึกษาเข้าใหม่กลางปีประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 ที่ยังไม่ได้ยื่นใบ รบ. ให้รีบนำมายื่นที่สำนักทะเบียนและวัดผล ในส่วนงานทะเบียนประวัติ ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2557 นี้
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2557

• จดหมายข่าวสำนักทะเบียน•
•ฉบับที่ 28  
ภาคการศึกษาที่3/2556

•ฉบับที่ 27  
ภาคการศึกษาที่2/2556

•ฉบับที่ 26  
ภาคการศึกษาที่1/2556

 
 
จำนวนผู้อ่านจดหมายข่าวสำนักทะเบียน : 12180 ครั้ง
   
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 51732455 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office