• การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562
 
   • รายวิชาที่ประกาศผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
นักศึกษาสามารถตรวจรายวิชาที่ประกาศผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563     Click เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 16/01/2564
 
   • แบบฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
เรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้ามากรอกแบบฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563     Click กรอกแบบฟอร์มที่นี่
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 26/01/2564
 
     กำหนดการเปิดภาคการศึกษาและลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563  
กำหนดเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2563 ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 และกำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-สาย วันที่ 12-20 มกราคม 2564
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 06/01/2564
 
     ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพิ่ม - ถอน - เปลี่ยนกลุ่มวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2564 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   
- ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – เปลี่ยนกลุ่มเรียน ในภาคการศึกษา 2/2563 ผ่านออนไลน์ได้โดย
  ส่งข้อความที่นักศึกษาต้องการจะให้ทางสำนักทะเบียนฯดำเนินการ โดยระบุ
1. ชื่อ-นามสกุล และรหัสประจำตัวนักศึกษา
2. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
3. ระบุเรื่องที่ต้องการให้ดำเนินการ เช่น สอบชน/เปลี่ยนวิชาเรียน(เพิ่ม-ถอน) เป็นต้น พร้อมระบุรายละเอียดที่จะให้ดำเนินการให้ชัดเจน ได้แก่ รหัสวิชา, ชื่อวิชา, กลุ่มเรียน , วัน-เวลาสอบ ฯลฯ
4. ส่งอีเมล์มาที่ reg1@siam.edu หรือ reg2@siam.edu เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะติดต่อกลับทันที
ทั้งนี้สำนักทะเบียนและวัดผลได้จัดทำคู่มือการใช้ระบบทะเบียนและคู่มือการเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์ ดังนี้
- คลิกเพื่อดูคู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
- คลิกเพื่อดูคู่มือการเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 06/01/2564
 
    • เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาค ของภาคการศึกษา 1/2563
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันสอบปลายภาค ของภาคการศึกษา 1/2563 คือวันที่ 8-19 ธ.ค.2563 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวันหยุดชดเชยของวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค.2563 จากเดิมวันจันทร์ที่ 7 ธ.ค. 2563 เปลี่ยนเป็นวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค.2563 มหาวิทยาลัยจึงได้เลื่อนวันสอบของวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค.2563 เป็นวันอังคารที่ 22 ธ.ค.2563 และวันเสาร์ที่ 12 ธ.ค.2563 เป็นวันพุธที่ 23 ธ.ค.2563   Click เพื่ออ่านรายละเอียด  จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ    
 จากสำนักวิชาการ ประกาศเมื่อ 22/10/2563

 
   • ประชาสัมพันธ์ : เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการศึกษา (ต่อเนื่อง) สำหรับใช้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
นักศึกษาที่ได้รับทุนสนัสนุนการศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่    Click เพื่ออ่านรายละเอียด

 จากสำนักรับสมัครและทุนช่วยเหลือนักศึกษา ประกาศเมื่อ 15/11/2563
 
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. การลงทะเบียนเพิ่ม - ถอน - เปลี่ยนกลุ่ม ภาค2/2563 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19(ด่วนที่สุด)
- ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – เปลี่ยนกลุ่มเรียน ในภาคการศึกษา 2/2563 ผ่านออนไลน์ได้โดย ส่งข้อความที่นักศึกษาต้องการจะให้ทางสำนักทะเบียนฯดำเนินการ โดยระบุ 1. ชื่อ-นามสกุล และรหัสประจำตัวนักศึกษา 2. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 3. ระบุเรื่องที่ต้องการให้ดำเนินการ เช่น สอบชน/เปลี่ยนวิชาเรียน(เพิ่ม-ถอน) เป็นต้น พร้อมระบุรายละเอียดที่จะให้ดำเนินการให้ชัดเจน ได้แก่ รหัสวิชา, ชื่อวิชา, กลุ่มเรียน , วัน-เวลาสอบ ฯลฯ 4. ส่งอีเมล์มาที่ reg1@siam.edu หรือ reg2@siam.edu เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะติดต่อกลับทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2564

2. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

•ฉบับที่ 46
ภาคการศึกษาที่2/2562

จำนวนผู้อ่าน : 1297 ครั้ง
•ฉบับที่ 45
ภาคการศึกษาที่1/2562

จำนวนผู้อ่าน : 661 ครั้ง
•ฉบับที่ 44
ภาคการศึกษาที่3/2561

จำนวนผู้อ่าน : 1271 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 63920966 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office