ความคิดเห็นของผู้ใช้
วันที่ข้อความ
1/4/2555 12:37:39
คำถามลงวิชาเรียนเพิ่มไปวันที่27มีค แล้วมาดูอีกทีหายไปละ เพราะไม่ได้ไปจ่ายค่ารายวิชาเรียนเพิ่มใช่ป่าวค่ะ แบบนี้ต้องทำยังไง
คำตอบหากรายวิชาที่เพิ่ม เป็นรายวิชาของ SUMMER 2 นักศึกษาสามารถ เพิ่ม-ถอน ได้อีกครั้งวันที่ 10-11 พ.ค. 55 ค่ะ แต่หากเป็นรายวิชา Summer 1 และ Summer 4 เดือน ไม่สามารถลงได้แล้วค่ะ
โดย  สำนักทะเบียนฯ  วันที่ จันทร์ 2 เมษายน 2555 เวลา 15:02
31/3/2555 22:27:54
คำถามถ้าต้องการอยากเช็คว่าเรียนไปทั้งหมดกี่หน่วยกิตเเล้วต้องไปขอตรวจสอบที่ใครค่ะเพราะเหลืออีกเทอมเดียวก็จะจบเเล้วค่ะเลยอยากเช็คให้เเน่ใจว่าเรียนครบหรือยังค่ะ
คำตอบติดต่อที่สำนักทะเบียนฯ ส่วนงานวัดผล ค่ะ
โดย  สำนักทะเบียนฯ  วันที่ จันทร์ 2 เมษายน 2555 เวลา 15:05
31/3/2555 22:25:37
คำถามปีการศึกษา2555ภาคเรียนที่1 จะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไรค่ะ(ภาคปกติ)
คำตอบกำหนดการเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 /2555 วันที่ 18 มิ.ย. 55 ค่ะ ส่วนการลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ 1 /55 ประมาณวันที่ 21-พ.ค.-1 มิ.ย. 55 ค่ะ
โดย  สำนักทะเบียนฯ  วันที่ จันทร์ 2 เมษายน 2555 เวลา 15:08
29/3/2555 22:51:29
คำถามผมเปลื่ยนชื่อมา นานแล้วแต่ไม่ได้แจ้งทางมหาลัย ต้องแจ้งโดยเร็วที่สุดหรือเอาไว้ใกล้จะจบแล้วค่อยแจ้งดี ขอบคุณครับ.
คำตอบให้นักศึกษามาแจ้งเปลี่ยนชื่อด่วนนะคะ หากมาทำตอนใกล้จบจะยุ่งยากค่ะ
โดย  สำนักทะเบียนฯ  วันที่ ศุกร์ 30 มีนาคม 2555 เวลา 14:22
29/3/2555 16:02:58
คำถามมหาวิทยาลัยเปิดภาคการเรียนที่1/2555 เมื่อไหร่ค่ะ
คำตอบกำหนดการเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 /2555 วันที่ 18 มิ.ย. 55 ค่ะ
โดย  สำนักทะเบียนฯ  วันที่ ศุกร์ 30 มีนาคม 2555 เวลา 14:21
27/3/2555 22:50:00
คำถามอยากทราบว่า เรียนซัมเมอร์1 ถึงวันที่เท่าไร แล้ว ซัมเมอร์2 เรียนถึงวันที่เท่าไร ครับ
คำตอบซัมเมอร๋1 และ 4 เดือน เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.55 ส่วนซัมเมอร์ 2 เริ่มเรียนวันที่ 8 พ.ค.55 ค่ะ
โดย  สำนักทะเบียนฯ  วันที่ พุธ 28 มีนาคม 2555 เวลา 09:17
27/3/2555 14:25:52
คำถามต้องการประเมินรายวิชา ต้องทำยังไงคะ ยังไม่ได้ประเมินตั้งแต่ 1/2554 2/2554
คำตอบให้นศ. เขียนคำร้องทั่วไป (สามารถรับได้ที่สำนักทะเบียนฯ)ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ ดร.บุญส่ง หาญพาณิชย์ ลงนามในคำร้องทั่วไปและนำมายื่นที่ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียนค่ะ
โดย  สำนักทะเบียนฯ  วันที่ พุธ 28 มีนาคม 2555 เวลา 09:13
27/3/2555 13:44:37
คำถามเปิดเทอมวันไหนครับ ผมหมายถึงเปิดภาคปกติครับ ทุกทีมัน 21 มิ.ย.
คำตอบกำหนดการเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 /2555 วันที่ 18 มิ.ย. 55 ค่ะ
โดย  สำนักทะเบียนฯ  วันที่ ศุกร์ 30 มีนาคม 2555 เวลา 14:12
27/3/2555 11:46:21
คำถามมหาลัยจะเปิดเทอม 2555 วันที่เท่าไรคะ แล้วเปิดลงทะเบียนภาคปกติวันไหนคะ
คำตอบกำหนดการเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 /2555 วันที่ 18 มิ.ย. 55 ค่ะ
โดย  สำนักทะเบียนฯ  วันที่ ศุกร์ 30 มีนาคม 2555 เวลา 14:14
26/3/2555 21:20:51
คำถามถ้าลืมรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต ของมหาลัย ต้องทำไงบ้างครับ ไม่ได้ใช้นาน นึกไม่ออก
คำตอบติดต่อ ศูนย์สารสนเทศของมหาวิทยาลัย อาคาร 15 ชั้น 1 ค่ะ
โดย  สำนักทะเบียนฯ  วันที่ อังคาร 27 มีนาคม 2555 เวลา 11:54
23/3/2555 22:07:01
คำถามยื่นเรื่องขอจบได้ถึงวันที่เท่าไหร่ค่ะ
คำตอบสามารถมายื่นคำร้องขอจบได้ ในช่วงซัมเมอร์นี้ค่ะ
โดย  สำนักทะเบียนฯ  วันที่ อังคาร 27 มีนาคม 2555 เวลา 11:35
23/3/2555 0:55:37
คำถามหนูจบเดือนนี้ของเทอมนี้อ่าคะ แต่หนูไม่มั่นใจบัญชี ว่าจะผ่านไหม แล้วเพิ่มถอนเปิด26-29 นี้ หนูจะสามารถรู้คะแนนยังคะ ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน หนูจะลงซัมเมอร์อ่าคะ
คำตอบหากนักศึกษาไม่มั่นใจว่าจะผ่านรายวิชานั้นๆได้หรือไม่และหากรายวิชาเปิดสอนในซัมเมอร์ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนกันไว้ก่อนได้ หากเกรดออกมาแล้วนักศึกษาผ่านและสำเร็จการศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอถอนรายวิชาและขอเงินคืนได้เต็มจำนวนค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นศ.ต้องทำเรื่องถอนทันทีที่ทราบเกรดนะคะ
โดย  สำนักทะเบียนฯ  วันที่ อังคาร 27 มีนาคม 2555 เวลา 11:29
23/3/2555 0:53:08
คำถามหนูจบเดือนนี้ของเทอมนี้อ่าคะ แต่หนูไม่มั่นใจบัญชีกับการผลิตว่าจะผ่านไหม แล้วเปิดเพิ่มถอนวันที่26นี้แล้ว จะรู้ได้ยังไงคะว่าตกไม่ตก อาจารย์เค้าจะตรวจคะแนนเสร็จทัน สามารถบอกได้ไหมคะ แล้วต้องทำเรื่องจบถึงวันไหนคะ
คำตอบหากนักศึกษาไม่มั่นใจว่าจะผ่านรายวิชานั้นๆได้หรือไม่และหากรายวิชาเปิดสอนในซัมเมอร์ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนกันไว้ก่อนได้ หากเกรดออกมาแล้วนักศึกษาผ่านและสำเร็จการศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอถอนรายวิชาและขอเงินคืนได้เต็มจำนวนค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นศ.ต้องทำเรื่องถอนทันทีที่ทราบเกรดนะคะ
โดย  สำนักทะเบียนฯ  วันที่ อังคาร 27 มีนาคม 2555 เวลา 11:29
22/3/2555 23:43:40
คำถามถ้าลืมประเมินรายวิชา จะมีผลอะไรบ้างคะ แล้วต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง
คำตอบให้นศ. เขียนคำร้องทั่วไป (สามารถรับได้ที่สำนักทะเบียนฯ)ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ ดร.บุญส่ง หาญพาณิชย์ ลงนามในคำร้องทั่วไปและนำมายื่นที่ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียนค่ะ
โดย  สำนักทะเบียนฯ  วันที่ พุธ 28 มีนาคม 2555 เวลา 09:12
22/3/2555 17:39:28
คำถามขอโทษนะคะ.. ขอสอบถามเรื่องเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหน่อยค่ะ คือของหนูรวมค่าหนังสือด้วยหรือป่าวค่ะ ที่จิงแล้วค่าหนังสือทุกเทอมหนูจ่ายเองนะค่ะ ไม่ได้ใช้เงินกู้ยืมค่ะ ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ เพราะว่าเหงยอดรวมของปี 51กับ 52 แล้วมันไม่ใช่นะคะ (หนูไม่ได้กู้ยืมค่า
คำตอบติดต่อแผนกแนะแนวและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร 02-4570068 ต่อ 5163 ค่ะ
โดย  สำนักทะเบียนฯ  วันที่ อังคาร 27 มีนาคม 2555 เวลา 11:26
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล